2
7

Klauzula prolongacyjna w OC

Polisa oc podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres bez konieczności wnioskowania o to w firmie ubezpieczeniowej. Jednak nie zawsze tak to działa.

Polisa przedłuży się samoczynnie po wygaśnięciu obowiązującej. Taki schemat wprowadziła ustawa z dnia 22. maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nie oznacza to jednak, że nie regulując wyliczonej składki ubezpieczeniowej będziemy mogli cieszyć się posiadaniem ubezpieczenia cały czas. Warunkiem jest opłata składek za poprzedni okres ubezpieczenia. Co więcej umowa nie będzie kontynuowana jeśli ubezpieczony wypowie skutecznie obowiązująca polisę. Aby było ono skuteczne musi być złożone na piśmie na co najmniej dzień przed zakończeniem dotychczas obowiązującego ubezpieczenia. Jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy (nie wliczana jest do tego sobota, nie będąca wedle ustawy z dnia 18. stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy dniem ustawowo wolnym) to złożenie wypowiedzenia kolejnego dnia roboczego także uznane winno być za skuteczne.

Klauzula prolongacyjna miała ograniczyć liczbę przypadków braku ubezpieczenia obowiązkowego pojazdów oc. Niestety sami kierowcy zapominali o obowiązkach i nie podpisywali stosownych polis na czas. Automatyczne przedłużanie polisy to dodatkowa ochrona dla Funduszu Gwarancyjnego, który wypłacał odszkodowania dla ofiar wypadków i kolizji spowodowanych przez osoby nie posiadające polisy oc. Kwota ta była odzyskiwana od sprawcy w późniejszym czasie, z różnym skutkiem. Szkody osobowe wyrządzone przez osoby bez polisy byłyby ogromne, a pokryte by musiały być z własnych środków sprawcy kolizji/wypadku. Mowa tu nie tylko o kosztach napraw pojazdów, ale i odszkodowania dla ofiar wypadków czy rent orzeczonych sądownie.

Należy jeszcze nadmienić, że w przypadku nabycia pojazdu i przejęcia ubezpieczenia po byłym właścicielu należy po zakończeniu umowy, celem jej kontynuowania skontaktować się z ubezpieczycielem celem naliczenia odpowiedniej składki oc, zależnej nie tylko od wieku, regionu, roku produkcji i marki pojazdu ale i posiadanych zniżek czy zwyżek ubezpieczenia.

Sprawdź także zestawienia:
Tanie kredyty gotówkowe wrzesień 2023
Tanie kredyty hipoteczne wrzesień 2023
Tanie kredyty dla firm wrzesień 2023
Bezpłatne doradztwo finansowe